Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Υπάτης με θέμα τον …Καλλικράτη
Με επείγουσα πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Υπάτης καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τους δημοτικούς συμβούλους καθώς και τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Υπάτης την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου στις 7.00 μ.μ στο Δημαρχείο για συζήτηση σε ένα και μοναδικό θέμα:ΘΕΜΑ: Συζήτηση για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.


• Συμβουλή σε φίλους αρθρογράφους εντύπων της περιοχής του Δήμου Υπάτης
• Παρέδρους που συχνά πυκνά αναφέρεται σε δημοσιεύσεις σας δεν διαθέτει ο Δήμος Υπάτης . Ο Δήμος διαθέτει Τοπικά Συμβούλια των οποίων οι επικεφαλής βάσει του ΚΔΚ ονομάζονται Πρόεδροι Τ/Σ
• Παρέδρους διαθέτουν μόνο οι Καποδιστριακές Κοινότητες που σύντομα με τον Καλλικράτη καταργούνται