Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Συνεδριάζει για πρώτη φορά το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου Λαμιέων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, στις 6:30 το απόγευμα, για πρώτη φορά το δημοτικό συμβούλιο με τη νέα μορφή που απέκτησε μετά τις "Καλλικρατικές συνενώσεις", με το θέμα του υδροηλεκτρικού στο Γοργοπόταμο να δεσπόζει. Τα θέματα που θα συζητηθούν και θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις οι δημοτικοί σύμβουλοι, αναλυτικά
Θέμα 1 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θέμα 2 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ»
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ……
Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 5 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 6 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 118/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΕΡΙ « ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 7 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 129/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΕΡΙ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 8 : ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΥΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΦΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΟΣΔΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Εισηγητής : ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Θέμα 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 10 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 11 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : κ. ΣΑΓΙΑΣ
Θέμα 12 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 13 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 14 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 15 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 16 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 41 Ν. 1249/82 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 17 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 18 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 19 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 20 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, κλπ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 21 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, κλπ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 22 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.1579/85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 23 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν. 1590/86 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 24 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠ. ΚΟΥΝΟΥΠΗ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 25 : ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 26 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 27 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Εισηγητής : κ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Θέμα 28 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 29 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 30 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Θέμα 31 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
lamianews.
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Χειμώνας είναι εδώ – Ισχυρή χιονόπτωση την Παρασκευή στον Πύργο !

« Βαρύ χιονιά » προβλέπει για την ερχόμενη Παρασκευή η μετεωρολογική υπηρεσία για τον Πύργο καθώς και για όλο τον ορεινό όγκο της Οίτης . Αν οι προγνώσεις της ΕΜΥ είναι ακριβείς οι επισκέπτες του Σ/Κ στον Πύργο πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας προκειμένου να μην βρεθούν πρό εκπλήξεων και φυσικά πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πολλά –πολλά κούτσουρα προκειμένου να πάρουν ..φωτιά οι καμινάδες των τζακιών προσφέροντας θαλπωρή και ζεστασιά μέσα σε ένα χιονισμένο τοπίο Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Συλλόγου Πυργιωτών Υπάτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αγαπητοί χωριανοί και μέλη του Συλλόγου,
Tο Δ.Σ. σας εύχεται “Χρόνια Πολλά ! Να έχετε κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και ένα ειρηνικό και δημιουργικό νέο έτος”.
Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι η γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου θα γίνουν στις 13 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 10:00 πμ στο Ξενοδοχείο ¨POLIS GRAND HOTEL¨ που βρίσκεται στην οδό Βεραντζέρου 10 και Πατησίων. Η αίθουσα είναι στον ημιόροφο (R).
Τα θέματα ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Λογοδοσία του Δ.Σ. για το έτος 2010,
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής,
3. Προγραμματισμός και έγκριση προϋπολογισμού για το 2011,
4. Διάφορες ανακοινώσεις- τοποθετήσεις μελών,
5. Κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας
6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Με τη βασιλόπιτα ο Σύλλογος θα προσφέρει καφέ, τσάι ή χυμό στα παρευρισκόμενα μέλη.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ενεργός συμμετοχή των μελών του Συλλόγου, τουλάχιστον στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών που είναι η κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου, βοηθά στην ανάδειξη νέων και ικανών μελών στο Δ.Σ. που θα υλοποιήσουν και θα στηρίξουν τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Ταυτόχρονα δείχνει το βαθμό της ευαισθησίας της αποδοχής και της συμμετοχής του κάθε μέλους απέναντι στις προτάσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που είναι δεσμευτικές και υλοποιούνται από το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια των σκοπών και των στόχων του Συλλόγου.
Η συμμετοχή όλων είναι φέτος ακόμα πιο επιτακτική από τη στιγμή που το χωριό μας πλέον αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι του Καλλικρατικού Δήμου Λαμίας και η αρωγή του Συλλόγου μας στους εκπροσώπους του χωριού μας στο Δήμο θα πρέπει να είναι η μέγιστη προκειμένου οι ανάγκες του χωριού μας και οι στόχοι του Συλλόγου να προβληθούν δυναμικά.
Περισσότερο από κάθε άλλη φορά όλοι οι συγχωριανοί, μέλη και μη του Συλλόγου, πέρα από πολιτικές και προσωπικές διαφορές, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο περιβάλλον του Καλλικράτη προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το χωριό μας δεν θα μείνει παραμελημένο και εφ όσον χρειαστεί να διεκδικήσουμε δυναμικά αυτό που μας ανήκει. Θα πρέπει πλέον όλοι μας να πλαισιώνουμε τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να υποστηρίζουμε τους εκπροσώπους του χωριού μας στο Δήμο στην προσπάθειά που κάνουν για ένα καλύτερο αύριο.
Όποιο μέλος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ του Συλλόγου ή για την εξελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μέχρι το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Συλλόγου ή να επικοινωνήσει με το ΔΣ για να συνταχθούν και να εκτυπωθούν έγκαιρα τα ψηφοδέλτια.
Οι αρχαιρεσίες θα διαρκέσουν μέχρι να ψηφίσει και το τελευταίο μέλος που θα παρίσταται στην αίθουσα.
Για να υπάρχει συνέχεια στον ιστορικό μας Σύλλογο που μετρά 79 χρόνια ζωής και να αποφέρουν μελλοντικούς καρπούς οι προσπάθειες όσων συμμετείχαν και συμμετέχουν σε αυτόν, θα πρέπει το ΔΣ να ανανεώνεται και να συμμετέχουν νέοι άνθρωποι που θα φέρουν νέα πνοή και φρέσκιες ιδέες. Καλούμε τους νέους του χωριού μας να πλαισιώνουν τις δραστηριότητες του Συλλόγου και όσοι μπορούν να διαθέσουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να δείξουν και στην πράξη πόσο αγαπούν τον τόπο μας, να δηλώσουν συμμετοχή και υποψηφιότητα για το ΔΣ του Συλλόγου.
Προκειμένου να μην καθυστερεί η έναρξη της Γενικής Συνέλευσης λόγω μη απαρτίας και να παρατείνεται ο χρόνος των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών επιφέροντας δυσαρέσκεια στο σώμα, παρακαλούμε να προσέλθετε στην προκαθορισμένη ώρα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σταματόπουλος Γιώργος Μαντζάνας

Διαβάστε περισσότερα...

Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα για την Οίτη !

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του "Ομίλου Φίλων του Δάσους"
Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών είναι περιοχές απολύτου προστασίας, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στους πυρήνες των εθνικών δρυμών δεν είναι δυνατή λειτουργία μεταλλείων και λατομείων (Ν. 1734/87). Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στη θέση «Κοκκινόβραχος», αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που παραβιάζουν κατάφωρα κάθε πλαίσιο προστασίας του, εθνικό και κοινοτικό.
Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους ξεκίνησε τα τελευταία εφτά χρόνια έναν αγώνα για να τεθεί τέρμα στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα και στην παρανομία. Από το σύνολο των δημοσίων εγγράφων που έχουμε στη διάθεση μας προκύπτει με σαφήνεια ο παράνομος χαρακτήρας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη...
θέση «Κοκκινόβραχος». Οι αγώνες μας είχαν σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Δασαρχείου Λαμίας να σφραγιστεί από το 2004 το μεταλλείο.
Δυστυχώς η μεταλλευτική εταιρεία, παρά τη σωρεία μηνύσεων που έχουν υποβληθεί από τις δασικές υπηρεσίες, εξακολουθεί την παράνομη δραστηριότητα. Στις δημοκρατίες κανένας πολίτης δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου.
Η επιθετικότητα της εταιρείας εκδηλώθηκε με κατάθεση μήνυσης εναντίον του Δ/ντή Δασών και του Δασάρχη Λαμίας για παράβαση καθήκοντος και του Ομίλου, στο πρόσωπο της προέδρου μας, για συκοφαντική δυσφήμιση, διότι η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ψευδώς υποστηρίζουμε ότι η εκμετάλλευση του «Κοκκινόβραχου» είναι παράνομη. Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από το ίδιο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που τοποθετήθηκε αρνητικά για τη χορήγηση άδειας επέμβασης στη θέση «Κοκκινόβραχος» και πιο πρόσφατα από το ΥΠΕΚΑ, που με έγγραφο του κάνει λόγο για μη νομιμότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας στην εν λόγω θέση .
Τέτοιες εκφοβιστικές ενέργειες και προσπάθειες δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αντίθετα τον ενδυναμώνουν.
Η ευρύτερη περιοχή της Οίτης μπορεί να αναπτύξει ήπιες παραγωγικές δραστηριότητες, που θα σέβονται και θα προστατεύουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα θα στηρίζουν την τοπική κοινωνία. Καλούμε ιδιαίτερα το Δήμο Λαμιέων, που στη δικαιοδοσία του πλέον βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης να πάρουν θέση και να υποστηρίξουν δυναμικά την υπόθεση της προστασίας του Εθνικού μας Δρυμού. Καλούμε επίσης όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις του τόπου μας και τις παραοίτιες τοπικές κοινωνίες, να πάρουν θέση, να στρατευθούν μαζί μας και να κινητοποιηθούμε όλοι για την προστασία του Εθνικού Δρυμού.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Αντιδήμαρχος Λαμιέων ο Δημήτρης Μαντζάνας !

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ !
Μαντζάνας Δημήτριος: «Ευχαριστώ τον κ. Κοτρωνιά για την τιμή που μου έκανε. Θα κάνω τα πάντα ώστε να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης».
Με απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων Γιώργου Κοτρωνιά, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι, ενώ στην ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα όρισε:
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ, Παιδείας και Αναπληρωτή Δημάρχου, τον κ. Κουτσοβέλη Σωτήρη.
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Αδειών Καταστημάτων, τον κ. Καλαμπαλίκη Δήμο.
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Τεχνικών Υπηρεσιών, Νέων Τεχνολογιών και Μηχανημάτων του Δήμου τον κ. Ευαγγελίου Παναγιώτη.
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πρόνοιας, τον κ. Μουστάκα Κωνσταντίνο.
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Τοπικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Ύδρευσης, Ηλεκτροφωτισμού, Τοπικών Κοινοτήτων και Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Μαντζάνα Δημήτριο.
Η θητεία των Αντιδημάρχων εκ του Νόμου είναι διετής, αλλά οι ορισθέντες θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους την 31η Δεκεμβρίου 2011.Οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι, συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος.
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Άμεση επέμβαση Κορωνιά στο πρόβλημα υδροδότησης του Πύργου !

Η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται λέει ο θυμόσοφος λαός μας . Αν αυτό ισχύει τότε το ντεμπούτο του Πύργου στον Δήμο Λαμίας δεν πρέπει να έχει καμιά σχέση με τον καποδιστριακό Δήμο Υπάτης. Ας δούμε όμως τα γεγονότα αναλυτικά . Μέσα στην κορύφωση των γιορτών κάηκε το μοτέρ στην μεσαία δεξαμενή ύδρευσης που στέλνει το νερό στην δεξαμενή στον Άη Γιώργη . Ο πρόεδρος του Πύργου Νίκος Ολυμπιάδης με την αμέριστη συμπαράσταση του ( πιθανότατα αντιδημάρχου ) Δημήτρη Μαντζάνα επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Λαμίας Γιώργο Κοτρωνιά και του ανέφερε το πρόβλημα . Η αντίδραση του δημάρχου ήταν άμεση μέσω των υπηρεσιών του δήμου βρέθηκε το κατάλληλο μοτέρ από ιδιωτική εταιρεία και αμέσως με την παραλαβή του κλιμάκιο του δήμου δούλεψε έως τις μεταμεσονύχτιες ώρες και αποκατέστησε την βλάβη λύνοντας το οξύ πρόβλημα υδροδότησης που αντιμετώπιζε ο Πύργος . Ο πρόεδρος του Πύργου Νίκος Ολυμπιάδης εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του στον δήμαρχο Λαμίας Γιώργο Κοτρωνιά για την άμεση παρέμβαση του στην αποκατάσταση της βλάβης Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Πως θα μοιράζουν τα χρήματα για έργα οι νέοι Δήμοι !!

Με την ΣΑΤΑ της χρονιάς που διανύουμε και την χρηματοδότηση των δήμων θα συνδέεται η κατανομή των χρημάτων στους δήμους για την κατάρτιση των προγραμμάτων τους. Όπως προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός εσωτερικών ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα έργα «από το σύνολο των πιστώσεων διατίθεται σε κάθε δημοτική ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον 80% των πιστώσεων εκείνων που θα της διατίθεντο, αν η κατανομή στις δημοτικές ενότητες γινόταν με βάση τη Σ.Α.Τ.Α που αποδόθηκε και αντιστοιχούσε σε αυτές κατά το έτος 2010». Πάντως υπογραμμίζεται πως αυτή η βάση υπολογισμού θα ισχύει για τα δύο επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο 20% θα διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο του Δήμου ή δημοτικές και τοπικές κοινότητές του. … Βέβαια στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι τα Δημοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 4/5 των παρόντων των μελών να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού από 20% έως 35% και αντίστοιχα να αποφασίζουν τη μείωση του ποσοστού από 80% έως 65% Ακόμη προβλέπεται ότι από το σύνολο των πιστώσεων από τις οποίες εξαιρούνται οι λειτουργικές δαπάνες ένα ποσοστό 50% επιμερίζεται ανά θεματική ενότητα και οι δράσεις εκεί εξελίσσονται στη βάση των πληθυσμιακών κριτηρίων. Το λίπασμα 50% διατίθεται στο σύνολο του δήμου..ΗΜΕΡΑ Διαβάστε περισσότερα...

Τι μισθό θα παίρνουν οι Πρόεδροι στα χωριά !

Καθορίστηκαν με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ραγκούσης τα χρήματα που θα εισπράττουν οι πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων παγώσει επίσης και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων. Δεν πρόκειται για μισθό αλλά πρόκειται για έξοδα κίνησης και τα οποία έχουν σχέση με την απόσταση από την έδρα του δήμου. Έτσι για τους προέδρους και τους εκπροσώπους που απέχουν μέχρι 10 χιλιόμετρα από την έδρα του δήμου θα παίρνουν 300 € τον μήνα ως έξοδα κίνησης. Για αυτούς που θα απέχουν από την έδρα του δήμου από 10 έως 20 χιλιόμετρα να παίρνουν 350 € το μήνα. Για αυτούς που θα απέχουν από την έδρα του δήμου πάνω από 20 χιλιόμετρα θα παίρνει 400 €. Τα συγκεκριμένα έξοδα κίνησης θα καταβάλλεται κάθε μήνα αρχής γενομένης από αύριο.ΗΜΕΡΑ
* Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι δημόσιος υπάλληλος,επαγγελματίας η συνταξιούχος του δημοσίου καλείται να επιλέξει ή το μισθό ή τα εξοδα παράστασης
Διαβάστε περισσότερα...