Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Νέα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Υπάτης για Καλλικράτη

Από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. Υπάτης προγραμματίστηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Υπάτης για την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010 στις 6.00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Συνέχιση της από 18-2-2010 διακοπείσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Κατάθεση πρότασης - ψηφίσματος δημοτών του Τ.Δ. Μεξιατών για έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Εκπρόσωπος ομάδας δημοτών Τ.Δ. Μεξιατών.
ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος