Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Δήμοι και Πολεοδομίες – Πρωταθλητές στην Διαφθορά .


Δήμοι ,Πολεοδομίες και ο χώρος της Υγείας εμφανίζονται σταθερά για ακόμη μία χρονιά στην κορυφή της κακοδιοίκησης και διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του γενικού επιθεωρητή Λέανδρου Ρακιντζή, την οποία παρουσίασε σήμερα Δευτέρα. Ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, ατιμωρησία των δημοσίων υπαλλήλων που παραπέμπονται για πειθαρχικά παραπτώματα, ανεπάρκεια των δικαστηρίων και απέραντη γραφειοκρατία καταγράφονται στην πολυσέλιδη έκθεση.

Ο κ. Ρακιντζής καυτηριάζει την ατιμωρησία των υπαλλήλων , που παραπέμπονται και πέφτουν στα μαλακά με αστείες ποινές (επίπληξη) ενώ άσκησε κριτική στις διαδικασίες αξιολόγησης "έχουμε 800.000 υπαλλήλους με εκθέσεις αξιολόγησης που τους εμφανίζουν όλους άριστους. Ούτε εγώ δεν είχα τέτοιες εκθέσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά, ο επιθεωρητής.

Αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση, επιμελητή του ΕΣΥ που διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο και στους λογαριασμούς του βρέθηκε ποσό που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για φοροδιαφυγή ανήλθε σε 1,5 εκ. ευρώ.

Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του κ. Ρακιντζή ότι υπάρχουν καταγγελίες για γιατρούς, κυρίως χειρουργούς, του ΕΣΥ που παίρνουν φακελάκια και τα χρήματα κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς off shore εταιρειών.

Οι καταγγελίες θα διερευνηθούν αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν ποιοι κρύβονται πίσω από τις εταιρίες.

Μεγάλη πληγή αποτελούν και οι ΟΤΑ, καθώς οι τομείς που επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση είναι κυρίως αρμοδιότητας των δήμων.

Μεταφορές, Δημόσια έργα, άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δημοτικές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν όλες ελλειμματικές, ενώ όπως σημειώνεται στην έκθεση οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες είναι ελλιπείς ενώ τέλος, οι ΟΤΑ δεν εκτελούν δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Πυργιώτες μην ανοίγετε ιστορίες με τα νερά ..γιατί φοβάμαι πως στο τέλος θα τα χάσει όλα ο Πύργος .


Πολλοί από εμάς αγνοούν την Νομολογία και την Νομοθεσία για το θέμα της χρήσης και διαχείρισης του νερού και με τα έργα και τα λόγια τους ..θα καταντήσουν τον πανέμορφο Πύργο σε …έρημο !!

Επειδή και μένα με ..καίει το θέμα και δεν θέλω τον πανέμορφο Πύργο να τον δώ κάποια μέρα χωρίς …σταγόνα νεράκι έψαξα και βρήκα όλη την Νομοθεσία και Νομολογία για την χρήση των υδάτων .

Αναλυτικά –

Η Διαχείριση των Υδάτων είναι αποκλειστικό προνόμιο της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας ,Τοπικό Συμβούλιο και Δήμος δεν έχουν καμία αρμοδιότητα!!

Για την οποιαδήποτε χρήση νερού (ύδρευση, αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένης και της άρδευσης, βιομηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση, καθώς και η χρήση για αναψυχή σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του σχετ. 3), καθώς και για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, απαιτείται σχετική άδεια .

Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποιήσης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, όπου πρόκειται να ασκηθεί η χρήση .

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43504/5-12-2005 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών», ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει τις άδειες που απαιτούνται για έργα, χρήσης νερού, εκτέλεσης έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων.

Άδεια απαιτείται επίσης και για κάθε έργο ή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην προστασία από ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον.

Η κατηγοριοποίηση των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005 είναι η παρακάτω:

Νομοθεσία και Νομολογία

Για τους …άπιστους Θωμάδες παραθέτω όλη την σχετική Νομοθεσία!!

Η Νομοθεσία της λειτουργία της Διεύθυνσης Υδάτων.

* Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280/9.12.2003)

* Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007)

* ΚΥΑ 43504/2005

· ΚΥΑ 47630/2005 (ΦΕΚ 1688/Β/2005)

· Κανονιστικές αποφάσεις.

* Κανονιστική απόφαση Αθηνών

* Κανονιστική απόφαση Πειραιά

* Κανονιστική απόφαση Ανατολικής Αττικής

* Κανονιστική απόφαση Δυτικής Αττικής

Αρμοδιότητες περιληπτικά της Διεύθυνσης Υδάτων

1. Ύδρευση:

Πόση- Διατροφή- Καθαριότητα- Πότισμα πρασίνου

Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων

Κλιματισμός- Θερμορύθμιση

Οικοδόμηση- Κατασκευές

2. Αγροτική Χρήση:

Άδρευση

Κτηνοτροφία

Υδατοκαλλιέργιες

Διαβίωση ψαριών

Αγροτοβιομηχανίες

3. Βιομηχανική Χρήση:

Άμεση Χρήση

Έμμεση Χρήση

Εμφιάλωση- Συσκευασία νερού

Ψύξη- Θερμορύθμιση

Πυρασφάλεια

4. Ενεργειακή Χρήση:

Παραγωγική κίνηση- υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις

5. Αναψυχή:

Ξενοδοχειακά Καταλύμματα- Κατασκηνώσεις- Ξενώνες

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

Αθλητικές- Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Κατηγορίες Έργων Αξιοπόιησης Υδάτινων Πόρων

Έργα Υδροληψίας

Έργα συλλογής νερού από υπόγειους υδροφορείς

Έργα υδρομάστευσης πηγών

Έργα συλλογής νερού από επιφανειακές απορροές

2. Έργα Μεταφοράς Νερού

Αγωγοί Μεταφοράς

3. Δίκτυα

Δίκτυα διανομής

Αρδευτικά δίκτυα

Αποστραγγιστικά – αποχετευτικά δίκτυα

4. Έργα Ρύθμισης-Αποθήκευσης

Έργα ρύθμισης υπογείων νερών, αναρυθμιστικά ή έργα τεχνητού εμπλουτισμού

Έργα αποθήκευσης επιφανειακών νερών

Έργα ρύθμισης επιφανειακών νερών

5. Έργα επεξεργασίας νερού (φυσικοχημικού ή μηχανικού καθαρισμού)

Αφαλάτωση

6. Έργα Τροφοδοσίας σε περιπτώσεις:

Υδατοκαλλιεργειών

Εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής

7. Έργα Προστασίας και Συντήρησης

Αντιπλημμυρικά

Ορεινής Υδρονομίας

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι άδειες εκδίδονται ύστερα από υποβολή της απαραίτητης αίτησης-δήλωσης στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας. Η αίτηση πρέπει να απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται από αρμόδιο μελετητή.

Στην περίπτωση απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη χρήση νερού ή την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας εξετάζεται παράλληλα με την αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η άδεια εκδίδεται μετά την έκδοση της άδειας περιβαλλοντικών όρων.

Δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για πηγάδια βάθους μέχρι 30 μέτρα και ελαχίστης διαμέτρου 1 μέτρο.

Για της έκδοση άδειας χρήσης νερού υποβάλλεται νέα αίτηση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μετά από την έκδοση της άδειας εκτέλεσης του έργου.

Διαβάστε περισσότερα...

Αντιπλημμυρικά έργα από τιν Δήμο Υπάτης στα Ορεινά Διαμερίσματα.


1.Ο Δήμος Υπάτης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ», με προϋπολογισμό 140.934,16 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 8.089,08€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Τεχνικά έργα, με προϋπολογισμό 109.342,98 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στην Υπάτη Νομού Φθιώτιδας , μέχρι τις 16-07-2009 έναντι του ποσού των 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ’. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231351608, FAX επικοινωνίας 2231098212, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ευάγγελος Ζαρονικόλας.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-07-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.349,00€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (180) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον ΔΗΜΟ ΥΠΑΤΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα...

Κινδυνεύει η ζωή 30χρονου Λαμιώτη από τσίμπημα "αφρικανικού σκορπιού" στις Ράχες Φθιώτιδας


Που να μπορούσαν να φανταστούν οι γιατροί του νοσοκομείο της Λαμίας ότι ένας αφρικάνικος Σκορπιός τσίμπησε χωρίς να αφήσει ίχνος έναν 30χρονο.

Αυτό το διαπίστωσαν όταν έδωσαν την αρχική μάχη, την κέρδισαν και στη συνέχεια από τις αναλύσεις κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Άλλωστε η βιβλιογραφία μας λέει ότι είναι το μοναδικό είδος που μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο κάτω από κάποιες συνθήκες.

Άλλωστε, ένα άλλο είδος σκορπιού στο Μεξικό σκοτώνει 1000 ανθρώπους κάθε χρόνο.

Μένει τώρα να καταλάβουμε πώς ένας τέτοιος Σκορπιός έφτασε στη Φθιώτιδα. Άλλωστε να θυμίσουμε ότι η βιβλιογραφία επισημαίνει ότι το σύνολο των χιλίων περίπου ειδών Σκορπιού δεν μπορούν να σκοτώσουν άνθρωπο.

Φαντάζομαι να μην ξεκινήσει τώρα κάποιο κυνήγι για να ανακαλύψουν το Σκορπιό. Τα σενάρια ωστόσο δίνουν και παίρνουν. Συνδυάζονται ακόμη και με γεωλογικά φαινόμενα. Πάντως τούτος ο τόπος έχει αρκετή φαντασία. Το κακό είναι πως δεν την αξιοποιούμε προς θετική κατεύθυνση.

Και να αποκλείσουμε και ένα ενδεχόμενο. Δεν πρόκειται να τον έφερε στην περιοχή η αποστολή που είχε φύγει από τη Δανία και είχε πάει στην Αίγυπτο. Άλλωστε το περιστατικό πιστοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας πολύ πριν επιστρέψει η αποστολή επομένως ο δήμαρχος και η κουστωδία του απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. (σέντρα)

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Μεγάλες καταστροφές στην Φθιώτιδα από το χαλάζι


Τους δήμους Αμφίκλειας και Καμ. Βούρλων έπληξε η έντονη χαλαζόπτωση που χτύπησε κυρίως τις ελιές προκαλώντας σύμφωνα με τους καλλιεργητές ζημιά στον καρπό μέχρι και 100% ,άμεσα ζητούν την συνδρομή των εκτιμητών του ΕΛΓΑ οι ελαιοκαλλιεργητες της Φθιώτιδας αφού όσες ελιές δεν έπεσαν στο έδαφος τραυματίστηκαν τόσο από το χαλάζι που δεν είναι πλέον αξιοποιήσιμες. Ζημιές από το χαλάζι προκλήθηκαν και στα αμπέλια της περιοχής ενώ ούτε τα υπαίθρια κηπευτικά γλίτωσαν από την μανία των καιρικών φαινόμενων.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τίμησε το Ολοκαύτωμα της Υπάτης


Φόρο τιμής στα θύματα της Υπάτης της 17ης Ιουνίου του 1944 απέτισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας που τίμησε χθες με την παρουσία του την 65η επέτειο του Ολοκαυτώματος μιλώντας και για τους Κύπριους στρατιώτες που συμμετείχαν στους αγώνες της Ελλάδας .Από το βήμα της εκδήλωσης στην Υπάτη ο κος Χριστόφιας μίλησε για την γενναιότητα και την αυτοθυσία της Ελληνικής δύναμης στην Κύπρο ( ΕΛΔΥΚ ) ενώ απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία να σεβαστεί τους διεθνείς κανόνες στο θέμα της κατοχής ενός μεγάλου τμήματος του νησιού. Ο δήμος της Υπάτης τίμησε τον Χριστόφια ανακηρύσσοντας τον επίτιμο δημότη του. Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

5 Ασθενείς Σεισμικές δονήσεις στην Παύλιανη


Κάτω από τους τρεις βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ ήταν ο σεισμός που έγινε χθές το πρωί στις οχτώ παρά τέταρτο με επίκεντρο τη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα την περιοχή της Παύλιανης. Για πολύ μικρή σεισμική δόνηση κάνουν λόγο οι σεισμολόγοι, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας Χαράλαμπο Φαρόπουλο, και γι’ αυτό δεν καταγράφεται επισήμως.

Διαβάστε περισσότερα...

Συνεχίζεται για 3η χρονιά η ΤΣΙΠΟΥΡΟΓΝΩΣΙΑ στην Φτέρη Σπερχειάδας


Η 3η ΤΣΙΠΟΥΡΟΓΝΩΣΙΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 στην Φτέρη Φθιώτιδας.
Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει γευστική δοκιμή σε τσίπουρα και στη συνέχεια έκθεση - παρουσίαση των προϊόντων (τσίπουρο – κρασί) κάθε παραγωγού στο κοινό.
Σκοπός μας είναι η επαφή του κοινού με τους παραγωγούς, για να γνωρίσει καλύτερα τα αρώματα και τη γεύση του καλού αποστάγματος και το μεράκι που επενδύεται στα προϊόντα του αμπελιού.
Η γευστική δοκιμή θα γίνει το μεσημέρι, με την συμμετοχή μόνο των συμμετεχόντων παραγωγών.
Το απόγευμα (7:00 μμ) θα πραγματοποιηθεί έκθεση των προϊόντων των παραγωγών στην πλατεία της Φτέρης και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και οι διακριθέντες.

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υπάτης


Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υπάτης.

Τα Θέματα Αναλυτικά :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Περί χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Λαδικούς» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση επί πρότασης Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ. Δάφνης σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας λήψης τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Θεοχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Διαμορφώσεις – Τσιμεντοστρώσεις -Τοιχία αντιστήριξης Τ. Δ. Δάφνης» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ. Δ. Δάφνης» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τοπογραφικής μελέτης του έργου «Οδοποιΐα των οδών εντός του σχεδίου πόλεως Τ. Δ. Λ. Υπάτης» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας «Τεχνικός & Μηχανολογικός εξοπλισμός (Προμήθεια Ημιφορτηγού 4χ4)» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στον Δήμο μας.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τοπογραφικής μελέτης «Επικαιροποίηση-Εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Τ.Δ. Λ. Υπάτης» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ν. Ουρανού Τ.Δ. Ροδωνιάς.» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Θεοχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 42.000 € από το Υπουργείο εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας τρεχούσης χρήσεως.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Καθορισμός Τουριστικών περιοχών του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Περί απευθείας ανάθεση για την συντήρηση & επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 18ο: Συζήτηση επί πρότασης Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ. Πύργου, σχετικά με διάνοιξη δρόμου.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Τα …προβλήματα των ευρωεκλογών – o Πύργος είχε την τιμητική του.


Και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, τα ευτράπελα δεν λείπουν… Μικρά και μεγάλα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί σε εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια. Κάποια επιλύθηκαν άμεσα, κάποια άλλα όχι...

Τους πήρε ο ύπνος…

Η κάλπη άνοιξε, οι ψηφοφόροι περίμεναν, αλλά τους δικαστικούς αντιπροσώπους τους… πλάκωσε το στρώμα.

Στον Πύργο Υπάτης και στο Περιβόλι Φωκίδας, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν πήγαν στην ώρα τους στα εκλογικά τμήματα γιατί τους πήρε ο ύπνος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε την περιφέρεια και ξεκίνησε η επιχείρηση «ξύπνημα». Μετά από επανειλημμένες κλήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ξύπνησαν τελικά και πήγαν στα εκλογικά τους τμήματα.


Έκλεψαν τα κλειδιά της κάλπης από δικαστικό αντιπρόσωπο


Θύμα ληστείας έπεσε νωρίς το πρωί ο δικαστικός αντιπρόσωπος του 115ου εκλογικού τμήματος στα Πατήσια.

Ενώ κατευθυνόταν προς το εκλογικό τμήμα, άγνωστος τον ακινητοποίησε και με τη βία τού άρπαξε την τσάντα. Εκτός από τα προσωπικά του αντικείμενα, μέσα υπήρχαν και τα κλειδιά της κάλπης, την οποία άνοιξε τελικώς η αστυνομία.


Έδωσαν λάθος κλειδιά στον εκλογικό αντιπρόσωπο.


Μπορεί οι κάλπες να άνοιξαν στις 7 το πρωί, όμως κάποιοι πήγαν να ψηφίσουν και βρήκαν… τις πόρτες κλειστές.

Στο 96ο εκλογικό κέντρο (935-936-937 εκλογικά τμήματα), στον Νέο Κόσμο, οι ψηφοφόροι βρίσκονται από τις 7 το πρωί στην αυλή του σχολικού κτιρίου, αφού, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, δόθηκαν λάθος κλειδιά από τον δήμο Αθηναίων στον εκλογικό αντιπρόσωπο.

Σύμφωνα με καταγγελία ψηφοφόρων, μια κυρία που πήγε να ψηφίσει δοκίμασε τυχαία να ανοίξει την πόρτα με το κλειδί του σπιτιού της και κατάφερε να ανοίξει η πόρτα.

Η επίσημη ενημέρωση πάντως από την αστυνομία, αναφέρει ότι η πόρτα του σχολείου άνοιξε με κλειδαρά.

Μετά από ταλαιπωρία που διήρκεσε μιάμιση περίπου ώρα, οι κάλπες άνοιξαν για τους ψηφοφόρους.

Τους πήρε ο ύπνος…

Η κάλπη άνοιξε, οι ψηφοφόροι περίμεναν, αλλά τους δικαστικούς αντιπροσώπους τους… πλάκωσε το στρώμα.

Στον Πύργο Υπάτης και στο Περιβόλι Φωκίδας, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν πήγαν στην ώρα τους στα εκλογικά τμήματα γιατί τους πήρε ο ύπνος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε την περιφέρεια και ξεκίνησε η επιχείρησες «ξύπνημα». Μετά από επανειλημμένες κλήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ξύπνησαν τελικά και πήγαν στα εκλογικά τους τμήματα.

Η εφορευτική επιτροπή απουσίαζε...

Σε τέσσερα εκλογικά τμήματα στην Ηλιούπολη, δεν εμφανίστηκε κανένα από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Η διαδικασία της ψηφοφορίας ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, χωρίς να χρειαστεί να "επιστρατευτεί" κάποιος από τους πολίτες που προσήλθαν στα τμήματα για να ψηφίσουν.

Μπέρδεψε τα κλειδιά

Ο επιστάτης μπέρδεψε τα κλειδιά με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα οι πόρτες του σχολείου να παραμένουν κλειστές. Το περιστατικό συνέβη στο 935ο και 936ο εκλογικό τμήμα, στο 96ο και 147ο Δημοτικό σχολείο, (Φωτομάρα 60- Αθήνα).

Έχασε τη σφραγίδα...

Στο 264ο εκλογικό τμήμα στον Χολαργό, ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχασε την σφραγίδα.

Από www.best-tv.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Οι εκλογές στον Πύργο – Υπάτη- Φθιώτιδα : Αποτελέσματα

ΠΥΡΓΟΣ
Τμήματα 1/1 Εγγεγραμμένοι 244 Ψήφισαν 174
Λευκά 1 Ακυρα 3 Έγκυρα 170
Ενσωμάτωση 100,00% Αποχή 28,69%
Τμήματα 1/1
Εγγεγραμμένοι 244
Ψήφισαν 174
Λευκά 1
Ακυρα 3
Έγκυρα 170
Ενσωμάτωση 100,00%
Αποχή 28,69%
A/AΚόμμα
ΠοσοστόΨήφοι
1ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ54,1192
2ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ28,2448
3ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ8,8215
4ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ5,299
5ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ1,182
6ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ0,591
7ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ0,591
8ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ0,591
9ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ0,591
ΔΗΜΟΣ ΥΠΑΤΗΣ
Τμήματα 22/22 Εγγεγραμμένοι 6.038 Ψήφισαν 4.010
Λευκά 27 Ακυρα 65 Έγκυρα 3.918
Ενσωμάτωση 100,00% Αποχή 33,59%
Τμήματα 22/22
Εγγεγραμμένοι 6.038
Ψήφισαν 4.010
Λευκά 27
Ακυρα 65
Έγκυρα 3.918
Ενσωμάτωση 100,00%
Αποχή 33,59%
A/AΚόμμα
ΠοσοστόΨήφοι
1ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ37,561.473
2ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ37,091.453
3ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ7,38289
4ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ7,15280
5ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ2,81110
6ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ2,3592
7ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ1,7970
8ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ0,5421
9ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ0,5421
10ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ0,4819
11ΛΕΥΚΟ0,3614
12ΔΡΑΣΗ0,3112
13ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ0,2811
14ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ0,239
15ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ0,239
16ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ0,156
17ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ0,156
18ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ0,135
19ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ0,104
20ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ0,083
21ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ0,083
22ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ0,052
23ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ0,052
24ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ0,052
25ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ0,031
26ΚΟΙΝΩΝΙΑ0,031
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Τμήματα 352/352 Εγγεγραμμένοι 155.297 Ψήφισαν 96.294
Λευκά 714 Ακυρα 1.315 Έγκυρα 94.265
Ενσωμάτωση 100,00% Αποχή 37,99%
Τμήματα 352/352
Εγγεγραμμένοι 155.297
Ψήφισαν 96.294
Λευκά 714
Ακυρα 1.315
Έγκυρα 94.265
Ενσωμάτωση 100,00%
Αποχή 37,99%
A/AΚόμμα
ΠοσοστόΨήφοι
1ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ38,8636.621
2ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ37,1435.013
3ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ6,656.272
4ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ5,795.459
5ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ3,082.906
6ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ2,632.477
7ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ1,421.339
8ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ0,59554
9ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ0,57539
10ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ0,50473
11ΔΡΑΣΗ0,45425
12ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ0,42398
13ΛΕΥΚΟ0,38359
14ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ0,31292
15ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ0,22206
16ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ0,21194
17ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ0,14131
18ΚΟΙΝΩΝΙΑ0,13127
19ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ0,1094
20ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ0,0770
21ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ0,0768
22ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ0,0767
23ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ0,0652
24ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ0,0545
25ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ0,0330
26ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ0,0328
27ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ0,0326


Διαβάστε περισσότερα...