Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Συντονιστική επιτροπή Μεξιατών …εναντίον Δημάρχου Υπάτης και Περιφέρειας

Με δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε χθές η Συντονιστική επιτροπή Μεξιατών για την απόσχιση από τον Δήμο Υπάτης μέσω δημοψηφίσματος κατηγορούν τον δήμαρχο Υπάτης Δημ. Καραβάνα και την Περιφέρεια για συμπαιγνία, οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής :
Μόνο πανικό και τρόμο προδίδει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Περιφέρεια ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα της πράξης της για την ακύρωση του δημοψηφίσματος. Γράφει λοιπόν, μεταξύ άλλων, η Περιφέρεια πως: «Σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 7 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας τοπικού δημοψηφίσματος από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, καθώς και η προκήρυξη και η διαδικασία διεξαγωγής του, ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (8-6-2006) μέχρι σήμερα το ανωτέρω αναφερόμενο Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει εκδοθεί. Συνεπώς η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας κατ’ επιταγή του άρθρου 149 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ακύρωσε ως παράνομη την με αριθμό 9/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Υπάτης, που αφορά διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος».
Είναι κατανοητό πως η Περιφέρεια Στερεάς αναζητεί τρόπους για να δικαιολογήσει την σκοπιμότητά της. Μας λέει λοιπόν η Περιφέρεια ότι η τοπική δημοκρατία δεν υπάρχει. Υπεραμύνεται της θέσης ότι δεν έχουν δυνατότητα έκφρασης οι πολίτες. Αγνοεί τη διαφορά μεταξύ των διοικητικών πράξεων που παράγουν ή όχι έννομα αποτελέσματα. Αγνοεί βασικά στοιχεία της διοικητικής διαδικασίας, την οποία γνώριζαν τα διευθυντικά στελέχη που έβαλαν την συγκεκριμένη απόφαση στο αρχείο καθιστώντας νόμιμο το δημοψήφισμα. Είναι φανερό ότι ψάχνει δικαιολογίες, εκ των υστέρων, χωρίς να ενδιαφέρεται φυσικά για την πολιτική αντανάκλαση των όσων σήμερα καταθέτει. Αυτές οι απόψεις προκύπτει ότι ήταν γνωστές και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και σε αυτές του Υπουργείου, πολύ πριν τις ανακαλύψουν οι «προφεσσόρες» της υπέρβασης νομιμότητας.
Οφείλει να απαντήσει η Περιφέρεια στα παρακάτω ερωτήματα:
*Από το 2008 έχουν γίνει δεκάδες δημοψηφίσματα σε όλη τη χώρα με τη σφραγίδα και υπογραφή διαφόρων Περιφερειών…. Αυτά είναι παράνομα; Γιατί δεν ακυρώθηκαν οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων;
*Γιατί κρύβει η κα περιφερειάρχης ότι η απόφαση είχε θεωρηθεί νόμιμη και είχε μπει στο αρχείο και υποχρέωσε την τελευταία μέρα της προθεσμίας την υπηρεσιακή δομή να ανακαλέσει την υπογραφή της έτσι ώστε να την ακυρώσει κατά τις προβλέψεις του κώδικα;
*Τι άλλαξε μέσα σε λίγες μέρες για να έχει η Περιφέρεια διαφορετική κρίση στο ίδιο θέμα;
*Υπάρχει κάποιο έγγραφο του Υπουργείου που να δίδει αυτή την απάντηση ή αντίθετα υπάρχει ερώτημα της Περιφέρειας εδώ και μήνες στο Υπουργείο χωρίς να έχει ληφθεί απάντηση;
*Γιατί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έβαλε στο αρχείο και θεώρησε νόμιμη την 15/10 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δαφνουσίων που ελήφθη στις 15/1/2010 με την οποία προκηρύσσει δημοψήφισμα για την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010;
Τέτοιου είδους ανακοινώσεις εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Περιφέρεια Στερεάς νύουν τη σκοπιμότητα και την δολιότητα στις πράξεις της και αποδεικνύουν ότι πρόκειται για κατευθυνόμενες και υπαγορευμένες κινήσεις.
Αναγκαστήκαμε να φτάσουμε μέχρι τον εισαγγελέα της Λαμίας, δύο φορές, για να δούμε τι γράφουν τα έγγραφα της Περιφέρειας και των υπηρεσιών της. Μέχρι το μεσημέρι με παρελκυστική τακτική και με άρνηση τελικά οι υπηρεσίες της Περιφέρειας απέφευγαν να δώσουν αντίγραφα, ώστε να ασκηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προσφυγές. Πρόκειται για απόφαση η οποία είναι διάτρητη, σε όλα τα επίπεδα. Αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε την αρωγή της δικαιοσύνης. Μετά από εισαγγελική εντολή προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας «να χορηγηθούν τα έγγραφα αυθημερόν» αναγκάστηκαν να χορηγήσουν ορισμένα από τα έγγραφα. Ομολογούν εγγράφως, πλέον, ότι κάποια έγγραφα «βρίσκονται στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας και δεν μπορεί να σας χορηγηθεί αυτή τη στιγμή», όπως σημειώνεται σε έγγραφο της Περιφέρειας. Με δεύτερη εισαγγελική εντολή απευθυνθήκαμε στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας. Μέχρι τις 15.00, που ήταν και το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, δεν παραδόθηκε κανένα στοιχείο από αυτά που περιγράφονται στην εισαγγελική εντολή. Από δω και μετά το νομικό μέρος μεταφέρεται στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Τι προκύπτει από τα έγγραφα; Προκύπτει αβίαστα ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχοντας υπ' όψιν τους το κοινό μέτωπο μεταξύ δημάρχων Υπάτης και Στυλίδας έκριναν ότι το δημοψήφισμα ήταν νόμιμο και έβαλαν τις αποφάσεις στο αρχείο, ώστε να διεξαχθεί. Προκύπτει αβίαστα ότι, ειδικά για το δημοψήφισμα στο ΔΔ Μεξιατων, δεν υπάρχει κανένα έγγραφο του Υπουργείου που να τους λέει διαφορετικά πράγματα. Προκύπτει αβίαστα ότι ακριβώς με τα ίδια δεδομένα (γιατί βεβαίως δεν άλλαξε τίποτα μετά την έγκριση του δημοψηφίσματος) υπήρξε διαφορετική απόφαση.
Το μόνο που μεσολάβησε ήταν η παρουσία του δημάρχου Υπάτης στο γραφείο της Περιφερειάρχη και η μεταξύ τους συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Εκεί λοιπόν ο δήμαρχος ζήτησε την ακύρωση της απόφασης του δημοτικού του συμβουλίου. Μια πράξη που θα γραφτεί στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Προκύπτει αβίαστα ότι έγινε παρέμβαση από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας στους υπηρεσιακούς παράγοντες μόνο για το συγκεκριμένο δημοψήφισμα, αφού σπεύδει να ανακαλέσει την διοικητική πράξη με την οποία κρίθηκε νόμιμο το δημοψήφισμα μόλις την τελευταία μέρα της προθεσμίας. Προκύπτει αβίαστα ότι η απόφαση δεν ολοκληρώθηκε στις 10-2-2010. Αν είχε υπογραφεί τότε θα την έπαιρνε στα χέρια του ο ίδιος ο δήμαρχος. Αντίθετα πήγε στο δημαρχείο Υπάτης στις 11-2-2010, στις 8.19 το πρωί, από τα γραφεία της Περιφέρειας.
Αντίθετα σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα στο δήμο Δαφνουσίων κρίθηκε νόμιμο και μπήκε στο αρχείο. Προσπάθησαν προχθές να αλλάξουν και εκεί αποφάσεις αλλά μάταια, καθώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα γιατί είχε περάσει η προθεσμία. Τι δικαιολογία τώρα θα βρουν, στο ότι κρίνουν διαφορετικά τα ίδια δεδομένα;
Με απλά λόγια η πολιτική της Περιφέρειας είναι επιλεκτική και στοχευμένη μόνο για το δημοψήφισμα στο ΔΔ Μεξιατών. Αυτό τους ενοχλούσε, αυτό ήθελαν να ακυρώσουν. Μάλιστα προκύπτει στο ότι με αυτά τα θέματα ασχολούνται άσχετοι παρατρεχάμενοι, που δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο. Στις δομές της Περιφέρειας κάνουν τα λιοντάρια, δίνοντας εντολές σε μόνιμους υπαλλήλους. Αλλά όταν αρχίζουν τα δύσκολα βάζουν την ουρά κάτω από τα σκέλια και εξαφανίζονται, αφήνοντας να αναλάβουν τις ευθύνες κάποιοι κλητήρες. Βρεθήκαμε σε δίλημμα αν θα πρέπει να στείλουμε στο αυτόφωρο αυτούς που υπαγορεύουν την υπέρβαση της νομιμότητας ή κάποιους κλητήρες που δεν είχαν άλλες επιλογές για να φύγουν, μιας και οι κατ' εξοχήν αρμόδιοι είτε κρύφτηκαν είτε εξαφανίστηκαν από τα γραφεία τους. Οι μεγαλόσχημοι και οι αρμόδιοι, οι καλοπληρωμένοι και οι προβεβλημένοι εξαφανίστηκαν μπροστά στις δυσκολίες αλλά και τις ευθύνες και άφησαν πίσω τους αυτούς που ψάχνουν το μεροκάματο. Δεν έχουμε καμία διάθεση να σύρουμε στη δικαιοσύνη κάποιους κλητήρες που δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς.
Η εκπροσώπηση της κυβέρνησης στην Περιφέρεια Στερεάς είναι πλέον εκτεθειμένη, τόσο για την προσπάθειά της να κρύψει διοικητικά έγγραφα όσο και για την προσπάθειά της να μην υπακούει ακόμη και σε εισαγγελικές εντολές. Είναι διπλά εκτεθειμένη, γιατί κρύβεται στα δύσκολα και προτιμά τα χλιδάτα τριήμερα, δίνοντας εντολές από το τηλέφωνο να αναλάβουν τις ευθύνες της κάποιοι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι. Το ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές του στη Φθιώτιδα αυτή την κοινωνία σκέπτονται να οικοδομήσουν; Αυτές τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και Διοικούμενων θέλουν να εγκαταστήσουν; Αυτή είναι η αντιμετώπιση του πολίτη που οραματίζονται; Δεν είναι ώρα για λόγια. Οι πράξεις πλέον αποδεικνύουν τι πιστεύει ο καθένας. Δεν έχουν δικαίωμα να σιωπούν. Η συγκάλυψη σημαίνει ενοχή.
Επειδή λοιπόν και ο δήμαρχος Υπάτης πήρε ενεργό μέρος σε ένα τέτοιο σκηνικό, έχουμε να πούμε τα παρακάτω:
• Ποτέ δεν διέψευσε μέχρι σήμερα ότι το αντικείμενο της συνάντησής του με την Περιφερειάρχη ήταν η ακύρωση απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
• Από τα στοιχεία του φακέλου που έχουμε στα χέρια μας προκύπτει ότι οι δύο δήμαρχοι, η δήμαρχος Στυλίδας και ο δήμαρχος Υπάτης, είχαν κοινό μέτωπο από τις 27 Ιανουαρίου 2010 στην ακύρωση των αποφάσεων των δημοτικών τους συμβουλίων. Αυτά προκύπτουν από τα έγγραφα.
• Ποτέ δεν υπερασπίστηκε την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου. Αλήθεια πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένας δήμαρχος όταν δεν υπερασπίζεται τις ομόφωνες αποφάσεις των οργάνων της αυτοδιοίκησης;
• Κλήθηκε να συγκαλέσει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο αλλά το απέφυγε. Η πράξη του αυτή τον χαρακτηρίζει. Τι θα έλεγε στο δημοτικό συμβούλιο; Ο οποιοσδήποτε είχε έντιμη σχέση με την αλήθεια θα καλούσε το δημοτικό συμβούλιο έκτακτα. Θα προχωρούσε σε καταγγελία της Περιφέρειας, που ακύρωσε αυτή την απόφαση. Με απλά λόγια ο κ. Καραβάνας δεν συγκάλεσε δημοτικό συμβούλιο γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να καταγγείλει την ευεργέτη του Περιφερειάρχη.
• Στους μύθους που αναλύει στα μέσα ενημέρωσης προτείνουμε να διαβάσει καλά τη διοικητική διαδικασία. Ακόμη και ο παλιός κοινοτάρχης ήξερε πως οι αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων που δεν ακυρώνονται με απόφαση του ελεγκτικού οργάνου είναι νόμιμες και ισχύουν. Χαρτί θα έπαιρνε από την Περιφέρεια μόνο στην περίπτωση που το ακύρωνε με άλλη απόφαση. Δεν πήρε έγγραφο λοιπόν ο δήμαρχος, αφού η απόφαση ήταν νόμιμη και το δημοψήφισμα θα έπρεπε να γίνει.
• Είναι διπλά εκτεθειμένος ο δήμαρχος ο οποίος ερμηνεύει παράθυρα της νομοθεσίας που συρρικνώνουν το ρόλο της αυτοδιοίκησης, την έννοια της τοπικής δημοκρατίας και τη λαϊκή συμμετοχή. Δεν περιμέναμε να έχει πιστέψει ο κ. Καραβάνας στην αυτοδιοίκηση ούτε βεβαίως να έχει άποψη για την δημοκρατία και την τοπική δημοκρατία και το ρόλο της αυτοδιοίκησης.
Για όλους εμάς η μάχη συνεχίζεται. Εμείς πολιτικά απαντάμε με την διοργάνωση του δημοψηφίσματος. Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010 από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα. Είναι η μοναδική πολιτική μας απάντηση σε όλους αυτούς που ψάχνουν μηχανισμούς για να ακυρώσουν την έκφραση των πολιτών. Είναι πίστη και δημοκρατικό μας δικαίωμα να εκφραστούν οι πολίτες. Παρακάμπτοντας τα οποιαδήποτε προσκόμματα θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για να πετύχουμε το στόχο μας. Ξέρουμε ότι «η μάχη του αυτονόητου» είναι η πιο δύσκολη μάχη. Εμείς δίνουμε αυτή τη μάχη σε όλα τα επίπεδα και καλούμε τους πολίτες συμπαραστάτες και αρωγούς. Τους καλούμε να προσέλθουν στο δημοψήφισμα, να κλείσουν τα αυτιά τους στις απειλές και τις σειρήνες και να εκφράσουν την θέλησή τους. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο της Υπάτης, μέσα και έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας αλλά και όλων όσων έχουν πιστέψει ότι θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν την βούληση των πολιτών. Νοιώθουμε ότι αυτές οι εξελίξεις θέτουν πλέον θέμα δημοκρατίας και λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Καλούμε τα κόμματα και τους βουλευτές να σπάσουν τη σιωπή τους και να εκφραστούν ως υπεύθυνα πολιτικά όντα απέναντι σε όσα εξελίσσονται αυτή την περίοδο. Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010 από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου δίνουμε απάντηση συμμετέχοντας στο δημοψήφισμα. Όλοι πάμε στην κάλπη
Η Συντονιστική Επιτροπή