Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Αναφορά - Αδειασμα των χωριών της Οίτης από τις φωτιές των Τούρκων

Αναφορά για την εκκένωση των χωριών της Οίτης 
και η απάντηση του Βουλευτικού