Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Η έναρξη της επαναστάσης στην Οίτη

Μέσα από τα αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας περιγράφεται η κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή της Οίτης με την έναρξη της επαναστάσης