Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας για την περιοχή Υπάτης ( Πατρατζίκι΄)

Μέσα από τα αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας αρχεία που αναφέρονται στην περιοχή Υπάτης ( Πατρατζικίου )