Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Συνεδριάζει το Δ.Σ Υπάτης για το οποίο δεν ….υπάρχει Πύργος

Αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και η κατάθεση πρότασης από δημότες – εκλογείς των Μεξιατών σχετικά με τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στο δημοψήφισμα την 14-2-2010 και την έκδοση σχετικού ψηφίσματος που έχει κατατεθεί, είναι μερικά από τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν στην Υπάτη στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 18 Μαρτίου στις 18.00.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ 1ο: Περί έγκρισης πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Κατάθεση πρότασης από δημότες – εκλογείς του Τ.Δ. Μεξιατών σχετικά με «τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στο δημοψήφισμα στο Τ.Δ. Μεξιατών, την 14-2-2010 και την έκδοση σχετικού ψηφίσματος που έχει κατατεθεί». Εισηγητής: Εκπρόσωπος ομάδας δημοτών - εκλογέων Τ.Δ. Μεξιατών.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Υπάτης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ν.Α. Φθιώτιδας, της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. και των υπολοίπων έργων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών», για το έτος 2010. Εισηγητής: κ. Δημήτριος Χαιρόπουλος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μελέτης εκτέλεσης του έργου « Ανάπλαση χώρου Τ.Δ. Καστανιάς» του Δήμου. Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τοπογραφικής μελέτης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δικτύων άρδευσης Τ.Δ. Κομποτάδων» του Δήμου. Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Τ.Δ. Λυχνού» του Δήμου. Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιΐας Δημ. Διαμερισμάτων» του Δήμου. Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Λουτρών Υπάτης» του Δήμου. Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Τ.Δ. Αργυροχωρίου» του Δήμου. Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού –Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Δ. Λουτρών Υπάτης» του Δήμου. Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο: Επικύρωση πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ. Ροδωνιάς, σχετικά με την εκμίσθωση των Σχολικών αγρών. Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εγγραφής ως συνδρομητή του Δήμου, στην εφημερίδα Δημοτικός, Κοινοτικός & Νομαρχιακός τύπος. Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Θεοχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο: Περί διάθεσης υπαλλήλων, για την συγκρότηση επιτροπών στον Σύνδεσμο ύδρευσης ΟΤΑ από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ». Εισηγητής: κ. Σταύρος Λάππας, Δημοτικός Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ 14ο: Περί έγκρισης απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικ. έτους 2009. Εισηγητής: κ. Σταύρος Λάππας, Δημοτικός Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού 25ης Μαρτίου, Πάσχα, Διάκεια. Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πολύμερος, Δημοτικός Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ 16ο: Οργάνωση άρδευσης 2010. Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο: Ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων οικ. έτους 2009. Εισηγητής: κ. Κων/νος Τσούμας, Διευθυντής του Δήμου.
ΘΕΜΑ 18ο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2010. Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.