Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Επιστολή Κοντογιάννη - Σκαλτσά από Μακρυκάμπι ( Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας )

Επιστολή Κοντογιάννη και Σκαλτσά από το Μακρυκάμπι για περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε στην περιοχή της Οίτης