Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Υπάτης

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Υπάτης στις 26 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα, ώρα 7 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Περί έγκρισης πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2010.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση στατικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Κομποτάδων & μετατροπή του σε Κέντρο Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της περιοχής».
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Κομποτάδων & μετατροπή του σε Κέντρο Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της περιοχής».
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Περιστερίου» του Δήμου μας.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Δήμου Υπάτης».
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Καπνοχωρίου Τ.Δ. Καστανιάς» του Δήμου μας.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης του Δήμου μας για το έτος 2010.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων του Δήμου μας για το έτος 2010.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου μας για το έτος 2010.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο: Προμήθεια αδρανών υλικών του Δήμου μας για το έτος 2010.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο: Δακοκτονία 2010.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπασταμούλης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο: Επικύρωση πρότασης τοπικού συμβουλίου Τ.Δ. Μεξιατών, για τον χαρακτηρισμό πλατάνων ως διατηρητέων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Χαιρόπουλος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 6.463,50, της α΄ και β΄ δόσης του προγράμματος μαζικού αθλητισμού περιόδου 2007-2008.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Χαιρόπουλος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2010.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Τσούμας, Δ/ντής του Δήμου.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις του Δήμου μας.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πολύμερος, Δημοτικός Σύμβουλος.