Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Ομόφωνα η Ύπατη στην Λαμία

Την προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επανέλαβε ομόφωνα και το δημοτικό συμβούλιο της Υπάτης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπογραμμίστηκε με έμφαση ότι για τον συγκεκριμένο δήμο είναι μονόδρομος η συμμετοχή του στο δήμο με τη Λαμία σημειώνοντας μεταξύ άλλων μια σειρά από πλεονεκτήματα που έχει μια τέτοια κίνηση. Αποκλείστηκε σε κάθε περίπτωση, κάθε διαφορετική σκέψη ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι και το σύνολο των προέδρων των δημοτικών διαμερισμάτων από τη μακρινή Δάφνη αλλά και όλα τα υπόλοιπα χωριά της υπερασπίστηκαν την πρόταση για Λαμία. Σε ψήφισμά του το δημοτικό συμβούλιο αποτυπώνει ένα προς ένα τα επιχειρήματα γύρω απ' αυτή την πρόταση απορρίπτοντας έτσι κάθε εναλλακτική επιλογή...
Έτσι με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις διαμορφώνεται ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό και κάνει τη λύση του συγκεκριμένου προβλήματος στη Δυτική Φθιώτιδα περισσότερο εύκολη απ' όσο αρχικά έδειχνε, με συνέπεια όλα πλέον συγκλίνουν στην κατεύθυνση ότι τελική κατάληξη θα είναι οι 7 δήμοι στη Φθιώτιδα αφού ουσιαστικά περιγράφεται σαν ένας δήμος ολόκληρη η Δυτική Φθιώτιδα χωρίς
στο δήμο της Υπάτης. Στο ψήφισμα που εκδόθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμ-
βούλιο της Υπάτης μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι:
1.«Απορρίπτει την δεύτερη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για συνένωση των Δήμων Υπάτης και Σπερχειάδας διότι δεν πληρεί τα κριτήρια και τη φιλοσοφία του
σχεδίου Καλλικράτης.
2.Συμφωνεί και αποδέχεται την πρώτη πρόταση του Υπουργείου σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Υπάτης συνενώνεται με τους Δήμους Λαμίας, Λιανοκλαδίου, Γοργοποτάμου και την Κοινότητα Παύλιανης αφού θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα μιας ολόκληρης ανθρωπογεωγραφικής ενότητας μεταξύ Οίτης και Ορθρυος
, της οποίας κύριο διοικητικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο είναι η πόλη της Λαμίας. Οι κάτοικοι του Δήμου Υπάτης εξυπηρετούνται στο σύνολό τους από τις υπηρεσίες, τις συγκοινωνίες και την αγορά της Λαμίας. Η συνένωση του Δήμου Υπάτης με τον οργανωμένο Δήμο Λαμίας , εξασφαλίζει την πρόοδο
και την ολόπλευρη ανάπτυξη της περιοχής μας.
3.Εμμένει στην υπ’ αριθ. 12/24/2/10 ομόφωνη απόφασή του περί συνένωσης με τον Δήμο Λαμίας διότι οι Δημότες του Δήμου Υπάτης θεωρούν αναφαίρετο και μη διαπραγματεύσιμο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της αυτονομίας των.»
Ημερα