Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

EMOTION PICTURES FESTIVAL (2ήμερο) στην Υπάτη

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου θα προβληθούν στην Υπάτη οι
βραβευμένες ταινίες από το 1ο και 2ο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που έχουν ως αποκλειστικό τους περιεχόμενο θέματα σχετικά με την αναπηρία και στόχο τους την ανάδειξη των θεμάτων που προάγουν την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία και την ενθάρρυνση των δημιουργών, είτε είναι άτομα με αναπηρία είτε όχι, να ασχοληθούν με σχετικά θέματα, απευθυνόμενοι σε ένα κατά το δυνατό μεγαλύτερο κοινό.