Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας: ΝΑΙ σε Αιολικό πάρκο στο Νιοχώρι Υπάτης

Το θέμα για εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο Νιοχώρι συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Λαμίας της 21/11/11
Μπορεί μεν οι αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου να είναι γνωμοδοτικές, έχουν όμως την σημασία τους και σίγουρα θα μετρήσουν στην τελική απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς όπου θα συζητηθούν οι σχετικές ΜΠΕΑ για τις επενδύσεις.
Εισηγητής ήταν ο Δήμαρχος Λαμίας Γιώργος Κοτρωνιάς.
Στο θέμα για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην Οίτη, το Δημοτικό συμβούλιο Λαμίας γνωμοδότησε θετικά στην χθεσινή του συνεδρίαση κατά πλειοψηφία ( οι παράταξεις του κ. Κοτρωνιά και κ. Οικονόμου), παρά την αρνητική γνωμοδότηση του πρώην δήμου Υπάτης. Σημαντικό ρόλο στην θετική ψήφο έπαιξε το ότι η επένδυση θα γίνει σε μεγάλο υψόμετρο και κυρίως η συγκατάθεση της κοινότητας Νεοχωρίου που είναι το κοντινότερο χωρίο και προσδοκά αντισταθμιστικά οφέλη από τον επιχειρηματία.