Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Αντιδήμαρχος Λαμιέων ο Δημήτρης Μαντζάνας !

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ !
Μαντζάνας Δημήτριος: «Ευχαριστώ τον κ. Κοτρωνιά για την τιμή που μου έκανε. Θα κάνω τα πάντα ώστε να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης».
Με απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων Γιώργου Κοτρωνιά, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι, ενώ στην ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα όρισε:
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ, Παιδείας και Αναπληρωτή Δημάρχου, τον κ. Κουτσοβέλη Σωτήρη.
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Αδειών Καταστημάτων, τον κ. Καλαμπαλίκη Δήμο.
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Τεχνικών Υπηρεσιών, Νέων Τεχνολογιών και Μηχανημάτων του Δήμου τον κ. Ευαγγελίου Παναγιώτη.
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πρόνοιας, τον κ. Μουστάκα Κωνσταντίνο.
● Αντιδήμαρχο στους τομείς Τοπικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Ύδρευσης, Ηλεκτροφωτισμού, Τοπικών Κοινοτήτων και Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Μαντζάνα Δημήτριο.
Η θητεία των Αντιδημάρχων εκ του Νόμου είναι διετής, αλλά οι ορισθέντες θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους την 31η Δεκεμβρίου 2011.Οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι, συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος.