Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Πως θα μοιράζουν τα χρήματα για έργα οι νέοι Δήμοι !!

Με την ΣΑΤΑ της χρονιάς που διανύουμε και την χρηματοδότηση των δήμων θα συνδέεται η κατανομή των χρημάτων στους δήμους για την κατάρτιση των προγραμμάτων τους. Όπως προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός εσωτερικών ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα έργα «από το σύνολο των πιστώσεων διατίθεται σε κάθε δημοτική ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον 80% των πιστώσεων εκείνων που θα της διατίθεντο, αν η κατανομή στις δημοτικές ενότητες γινόταν με βάση τη Σ.Α.Τ.Α που αποδόθηκε και αντιστοιχούσε σε αυτές κατά το έτος 2010». Πάντως υπογραμμίζεται πως αυτή η βάση υπολογισμού θα ισχύει για τα δύο επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο 20% θα διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο του Δήμου ή δημοτικές και τοπικές κοινότητές του. … Βέβαια στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι τα Δημοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 4/5 των παρόντων των μελών να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού από 20% έως 35% και αντίστοιχα να αποφασίζουν τη μείωση του ποσοστού από 80% έως 65% Ακόμη προβλέπεται ότι από το σύνολο των πιστώσεων από τις οποίες εξαιρούνται οι λειτουργικές δαπάνες ένα ποσοστό 50% επιμερίζεται ανά θεματική ενότητα και οι δράσεις εκεί εξελίσσονται στη βάση των πληθυσμιακών κριτηρίων. Το λίπασμα 50% διατίθεται στο σύνολο του δήμου..ΗΜΕΡΑ