Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Συνεδριάζει για πρώτη φορά το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου Λαμιέων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, στις 6:30 το απόγευμα, για πρώτη φορά το δημοτικό συμβούλιο με τη νέα μορφή που απέκτησε μετά τις "Καλλικρατικές συνενώσεις", με το θέμα του υδροηλεκτρικού στο Γοργοπόταμο να δεσπόζει. Τα θέματα που θα συζητηθούν και θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις οι δημοτικοί σύμβουλοι, αναλυτικά
Θέμα 1 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θέμα 2 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ»
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ……
Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ « ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 5 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 6 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 118/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΕΡΙ « ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 7 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 129/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΕΡΙ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 8 : ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΥΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΥΦΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΤΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΟΣΔΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Εισηγητής : ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Θέμα 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 10 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 11 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : κ. ΣΑΓΙΑΣ
Θέμα 12 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 13 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 14 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 15 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 16 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 41 Ν. 1249/82 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 17 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 18 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 19 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 20 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, κλπ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 21 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, κλπ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 22 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.1579/85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 23 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν. 1590/86 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 24 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠ. ΚΟΥΝΟΥΠΗ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 25 : ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 26 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 27 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Εισηγητής : κ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Θέμα 28 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 29 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 30 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Θέμα 31 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
lamianews.