Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

SOS - Απειλείται με οικολογική καταστροφή η Οίτη

Είναι πλέον φανερό σε όλους τους κάτοικους των χωριών της Οίτης, αλλά και στους επισκέπτες και διερχόμενους από την περιοχή: Τα έλατα της Οίτης , περισσότερο από ποτέ, ξεραίνονται, αρρωσταίνουν… Το Δασαρχείο που έχει την κύρια αρμοδιότητα για την προστασία του Δάσους σε τι ... ενέργειες έχει προβεί για να μειώσει το πρόβλημα; Ποιες άλλες είναι οι αρμοδιότητες του Δασάρχη εκτός από την προστασία του Δάσους; Η Δημοτική αρχή του Δήμου Υπάτης έχει ενημερώσει τους καθ΄ ύλην αρμοδίους για την επέκταση του φαινομένου ζητώντας παράλληλα την άμεση επέμβαση των ειδικών για την αντιμετώπιση της συντελούμενης οικολογικής καταστροφής ; Στο ερώτημα εάν υπάρχει κάποια ασθένεια που προκαλεί τις νεκρώσεις δένδρων, η απάντηση είναι ότι οι νεκρώσεις των ελάτων πιθανότατα δεν οφείλονται πρωτογενώς σε παθογόνα αίτια. Η ταυτόχρονη εμφάνιση του φαινομένου σε διαφορετικές περιοχές που απέχουν μακριά η μία από την άλλη, αποκλείει την πιθανότητα ενός παθογόνου οργανισμού αποκλειστικά υπεύθυνου για τις νεκρώσεις των δένδρων. Ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από τις αρχές του 1960 στην Ελλάδα, ήταν η απομάκρυνση των ξερών δένδρων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε να μειωθεί ο πληθυσμός των φλοιοφάγων εντόμων, τα οποία, είναι αυτά που στην τελική φάση προκαλούν το θάνατο των δένδρων. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και χημικές ουσίες, ευτυχώς σε περιορισμένη κλίμακα. Το πρόβλημα όμως δεν αντιμετωπίστηκε. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν πρέπει να έχουν μακρόχρονο ορίζοντα και να αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης της ελάτης, αλλά και των υπολοίπων ειδών που συνθέτουν τη χλωρίδα της περιοχής.