Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Υπάτης

Με τρία θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Υπάτης. Συγκεκριμένα τα θέματα που θα απασχολήσουν την ημερήσια διάταξη είναι:
ΘΕΜΑ 1ο: Περί έγκρισης πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προϋπολογισμού Πολιτιστικού Οργανισμού Ανάπτυξης Δήμου Υπάτης (ΠΟΑΔΥ) οικ. έτους 2010.
ΘΕΜΑ 3ο: Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης διαφόρων δημοτικών έργων του Δήμου μας, για το έτος 2010.