Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Οι πρώτοι Ιερείς του Πύργου και του Δήμου Υπάτης

Ο Χειρόγραφος κώδικας της Μητροπόλεως Φθιώτιδας του 1834-35 αναφέρει όλα τα χωριά ενορίες της επισκοπής στην Περιφέρεια της Φθιώτιδας της εποχής εκείνης.
Στον δήμο Υπάτης που μας ενδιαφέρει αναφέρονται οι κάτωθι ενορίες για το 1834
1. Ενορία Υπάτης – Ιερείς - Θάνος Ιερομνήμονας και Αθανάσιος Λάμπρου
2. Σμόκοβο ( Πύργος ) και Μάντετσι ( Περιστέρι – Ιερείς - Ιωάννης Δημητρίου και Δήμος Παπανδρέου
3. Μεξιάτες –Ιερέας – Κωνσταντίνος Παπανικολάου
4. Λάλα ( Ροδωνιά ) και Καρυά – Ιερέας - Νικόλαος Αποστόλου
5. Καστανιά –Ιερέας - Χρήστος Παναγιώτου
6. Νεοχώρι – Ιερέας- Γεώργιος Παπαπαναγιώτου * το Νιοχώρι ανήκε στον Δήμο Καλλιέων
Τον επόμενο χρόνο 1835 έχουμε αλλαγές στις ενορίες και τους Ιερείς
στην Ενορία Υπάτης παραμένουν οι Δύο Ιερείς του 1834 και προστίθεται ο Ιερέας Ζαχαρίας Σακελλάριος
Στο Σμόκοβο ( Πύργος) αναλαμβάνουν Δύο νέοι Ιερείς οι Ανδρέας Παναγιώτου και Ιωάννης Παπαδημητρίου
Στο Μάντετσι ( Περιστέρι ) και Λιάσκοβο ( Μεσοχώρι ) αναλαμβάνει ο Ιερέας Δήμος Ανδρέου
Στην Καρυά και …Μπαξαίς - Ιερέας ο Δήμος Χριστοδούλου
Στην Καστανιά –Ιερέας ο Χρήστος Κων. Ασπροποταμίτου
Στις Μεξιάτες αναλαμβάνει Ιερέας ο Κων/νος Νικολάου ( Γιός Ιερέα )
Στο Λάλα ( Ροδωνιά ) –Ιερέας ο γε’ωργιος Αποστόλου