Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Δήμος Υπάτης - ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου


Σε ειδική συνεδρίαση την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009, και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υπάτης καλείται για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα « την Έγκριση απολογισμού εσόδων & εξόδων του Δήμου Υπάτης για το οικονομικό έτος 2008 ».

Σαν στήλη θα θέσουμε μια απλή ερώτηση στους κους Δημοτικούς Συμβούλους και φυσικά δεν τρέφουμε ελπίδες ότι θα πάρουμε κάποια απάντηση.

Κύριοι Σύμβουλοι στις 12 συνεδριάσεις του Δημοτικού σας Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του 2008 πόσα θέματα από αυτά που συζητήθηκαν αφορούσαν τον Πύργο και ποια ?