Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Δήμος Υπάτης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει ο Δήμος Υπάτης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας που θα λάβει χώρα από 13 έως 19 Οκτωβρίου 2008.
To Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο της Διευθύνουσας Επιτροπής για την Τοπική και Περιφερειακή Δημοκρατία (CDLR) ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007 το πρόγραμμα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας».
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας είναι μια ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση με ταυτόχρονες εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις συμμετέχουσες τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση της τοπικής δημοκρατίας και να προωθηθεί η ιδέα της δημοκρατικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί στις 13 έως 19 Οκτωβρίου 2008 θα υλοποιηθούν κάποιες δράσεις που έχουν ως στόχο αφ΄ ενός να ενημερώσουν τους πολίτες για τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών αρχών και αφ΄ ετέρου να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές υποθέσεις.
Η εκδήλωση προωθείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με αφορμή την 50η επέτειο από τη συγκρότηση της Διάσκεψης των τοπικών αρχών της Ευρώπης (1957), του πρώτου σώματος του Συμβουλίου της Ευρώπης που συγκέντρωσε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών.