Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Φώσκολος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θέμα 2 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 3 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ. ΜΕ ΤΟ Ε.Μ.Π.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 5 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΟ.Δ.Λ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 6 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ”
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 7 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 8 : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 9 : ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 10 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 11 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 12 : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Θέμα 13 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Θέμα 14 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Θέμα 15 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 16 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 17 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 18 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 19 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ.Λ. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΕΛΛ/ΚΗΣ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θέμα 20 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θέμα 21 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 22 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 23 : ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 24 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 25 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 26 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 27 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 28 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 29 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Θέμα 30 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Α.Ε. Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Θέμα 31 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 32 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 33 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 34 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 35 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής :
1. κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
4. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
5. ΕΚΠΡ/ΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κοινοποίηση :
1. κ.κ. Προϊστ/νους Δ/νσεων & Τμημάτων του Δήμου
2. κ. Φ. Μαυρίκα- Δικηγόρο του Δήμου
3. Τοπικό Συμβούλιο Νέων
4.. Μ.Μ.Ε