Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων με 49 θέματα !

Με 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Μαρτίου, στις 6:30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, με τη σύσταση διάφορων επιτροπών να κυριαρχούν στην πλειοψηφία των θεμάτων
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 23η του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ….
Θέμα 2 : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 3 : Ενημέρωση και συζήτηση ενόψει της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 4 : Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Ν. 1566/85
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 5 : Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 6 : Σύσταση Επιτροπής Μουσείων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 7 : Σύσταση Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων (Σταυρού, Αγ. Παρασκευής, Κωσταλεξίου)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 8 : Σύσταση Επιτροπής Φιλαρμονικής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 9 : Σύσταση Επιτροπής Ωδείου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 10 : Σύσταση Επιτροπής ΚΑΠΗ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 11 : Σύσταση Επιτροπής Εμπορίου (υπαίθριου πλανόδιου & στάσιμου)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 12 : Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 13 : Σύσταση Επιτροπής για σύνταξη Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 14 : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου «Κομητεία του Ναού» για τη διαχείριση των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 15 : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου των διαφημιστικών Ταμπλό και πινακίδων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 16 : Σύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών και πλατειών
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 17 : Σύσταση Επιτροπής Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 18 : Σύσταση Επιτροπής Πρόνοιας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 19 : Σύσταση Επιτροπής Εκπαίδευσης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 20 : Σύσταση Επιτροπής Πολεοδομίας – Χωροταξίας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 21 : Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 22 : Σύσταση Επιτροπής Πολιτιστικών – Νεολαίας – Αθλητισμού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 23 : Σύσταση Επιτροπής Θεσμών και Συνοικιακών Συμβουλίων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 24 : Σύσταση Επιτροπής Οργάνωσης – Διοίκησης -Οικονομικών -Δημοτικής Περιουσίας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 25 : Ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και χωριών της Ελλάδας περιόδου ’40 – ‘45
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 26 : Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 27 : Ειδική σύμβαση Εργασίας για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 28 : Περί μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου μας για συμμετοχή τους σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 29 : Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης 430.000,00 € για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Μερικής Απασχόλησης
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 30 : Έγκριση Απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 31 : Περί μετατόπισης , αλλαγής κατεύθυνσης κα ανάδειξης του αγάλματος του Βασιλέως Λεωνίδου και του συνόλου των μνημείων στις Θερμοπύλες
Εισηγητής : κ. ΣΑΓΙΑΣ
Θέμα 32 : Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος (Προσφορά υπηρεσιών Διαδικτύου)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Θέμα 33 : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών έτους 2011 στις σχολικές Επιτροπές
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 34 : Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 35 : Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 36 : Μίσθωση Ακινήτων στο Δ.Δ. Λιανοκλαδίου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 37 : Εκμίσθωση Ακινήτου (Κυλικείο Νεκροταφείου)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 38 : Εκμισθώσεις Αδειών Περιπτέρων
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 39 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 40 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 41 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Θέμα 42 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων
Εισηγητής : κ. ΜΩΡΗΣ
Θέμα 43 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Ροδίτσας
Εισηγητής : κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 44 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού
Εισηγητής : κ. ΜΟΣΧΟΣ
Θέμα 45 : Περί αίτησης διάλυσης εργολαβίας του έργου «ΑΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 46 : Τρόπος εκτέλεσης έργων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 47 : Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Έργων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 48 : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών Έργων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 49 : Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εκτέλεσης Έργων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ