Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008

Απ΄ ευθείας αναθέσεις το φρούτο που ευδοκιμεί σε όλους τους δήμους

Ο νομοθέτης προέβλεψε στον Κώδικα δήμων και κοινοτήτων τον περίφημο Καποδίστρια 1 για τα επείγοντα έργα και έως του ποσού των 6923 Ε την απ΄ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση (των επειγόντων αυτών) έργων.

Πρώτη παραβίαση του κώδικα ήταν η ερμηνεία που έκαναν όλοι οι δήμαρχοι και έκαναν της απ΄ευθείας αναθέσεις μέσω των απόλυτα ελεγχομένων από αυτούς δημαρχιακών επιτροπών .

Ήρθε όμως η απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 που συνεδρίασε στην Τρίπολη μετά από προσφυγή της μειοψηφίας του δήμου Θουρίας και υποχρέωσε τους δημάρχους τις απ΄ευθείας αναθέσεις να τις κάνει το Δημοτικό συμβούλιο.

Εδώ όμως αρχίζει το μεγάλο …πανηγύρι όλα σχεδόν τα έργα βαπτίζονται επείγοντα σπάνε σε κομμάτια των 6923 Ε και ανατίθενται σε όποιους εργολάβους είναι ….. αρεστοί στους δημάρχους .

Οι τοπικές ΤΥΔΚ αποφεύγονται από τους κκ Δημάρχους όπως αποφεύγει ο διάβολος το λιβάνι σύμφωνα με τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης μόνο το 10% των δημοτικών έργων προωθούνται στις τοπικές ΤΥΔΚ για δημοπράτηση τα υπόλοιπα έργα διαχειρίζονται εν …λευκώ από τις πλειοψηφίες των δημοτικών συμβουλίων και των δημαρχιακών επιτροπών.

Για του λόγου το αληθές διαβάστε ιδίοις όμασι μέρος δύο προσκλήσεων δημοτικών συμβουλίων δύο μικρών δήμων της χώρας μας και βγάλτε τα συμπεράσματα σας

Δήμος 1ος


Θέματα ημερήσιας διάταξης...


Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2ης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ………..».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ………».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
*Περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

Δήμος 2ος

Τα θέματα των αναθέσεων είναι: …..


ΘΕΜΑ 15ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Εκβάθυνση γεώτρησης Τ. Δ. …….» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 16ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης Τ. Δ. ……..» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 17ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Εκβάθυνση –Διάνοιξη γεώτρησης οικ. ……..» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 18ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τειχίων αντιστήριξης Δ. Δ.» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 19ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιΐα» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 20ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση διαβάσεων - γεφυριδίων» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 21ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Περιφράξεις αθλητικών χώρων» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 22ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών «Σιδηροκατασκευές-συντηρήσεις Τ.Δ.» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 23: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Νηπιαγωγείου Τ.Δ. ……» του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 24ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολείου Τ.Δ…….» του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 25ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Ελαιοχρωματισμοί Γυμνασίου-Λυκείου ……..» του Δήμου μας

ΘΕΜΑ 26ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Δ. …..» του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 27ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις – Επισκευές δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. ……..» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 28ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού …….» του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 29ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. ……» του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 30ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Διαμορφώσεις χώρων πρασίνου» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 31ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού παιδικών χαρών, ηρώων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 32ο: Περί απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου μας.

Εκείνο φυσικά που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι για τα ίδια τα έργα ευρίσκονται διαφορετικοί τίτλοι έτσι ώστε να μην ελέγχονται για τον κατακερματισμό των πιστώσεων και να ξεπερνούν τις συμπληγάδες του ελεγκτικού συνεδρίου.

Αυτό εξηγεί το γιατί αντιδρούν όλοι οι σημερινοί δήμαρχοι για να μην μεγαλώσουν οι δήμοι και χάσει ο κύκλος των κολλητών την εύκολη πρόσβαση στο δημοτικό ταμείο.
Αντιστέκονται και ζητούν οπωσδήποτε να ανατρέψουν καθετί που θα μπορούσε να τους ελέγχει.
Αντιστέκονται σε κάθε ελεγκτικό μηχανισμό εκφράζοντας με κάθε τρόπο τη θέληση να τον παρακάμψουν.