Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες (Κοινωνία της πληροφορίας )

Ο Δήμος Υπάτης και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του έργου "Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες" την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008, ώρα 11:00 στο Ίδρυμα Ρούσκα, στην Υπάτη.
Το έργο είναι στη φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 28.850.000,00 € και υλοποιείται σε 469 Δήμους, με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (Δ.Δ.Π.) για κάθε έναν από τους Δήμους, με σκοπό την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ειδικά του διαδικτύου για την εξυπηρέτηση των Δημοτών και των Επιχειρήσεων.
Στόχοι του έργου:
1. Η αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ενημέρωση των Δημοτών και άλλων ενδιαφερομένων για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου.
2. Εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ των Δημοτών και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου.
3. Καταγραφή, κατάταξη και ενοποίηση σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τα θέματα του Δήμου και δημιουργία κεντρικού σημείου πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.
4. Ενίσχυση της εικόνας και προώθηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.
5. Ευρύτερη προβολή των ιδιαιτεροτήτων / επιτευγμάτων του Δήμου.
6. Εξοικείωση των Δημοτών με τις νέες τεχνολογίες.
7. Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δήμου – Δημοτών και δημιουργία ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας.
8. Αύξηση της συμμετοχής του Δημότη στα θέματα των Δήμων.
9. Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για τους υπαλλήλους του Δήμου όσο και για τους Δημότες που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Δ.Δ.Π..
10. Καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ μέσω της Φωνητικής Πύλης.
Ενδεικτικές υπηρεσίες των Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών:
Αιτήματα και καταγγελίες πολιτών,
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για βεβαιώσεις Τ.Α.Π.,
Ενημέρωση δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής,
Ενημέρωση του κοινού για πλήρωση θέσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής,
Ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικών δημοτολογίου.
Πληρωμή δημοτικού φόρου,
Πληρωμή προστίμων ΚΟΚ.
Παρουσίαση Α΄ φάσης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
Εν τω μεταξύ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008, στις 10:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Υπάτης θα γίνει η παρουσίαση του πρώτου σταδίου της «Μελέτης Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Υπάτης».