Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Στις Βρυξέλλες ο Δήμαρχος Υπάτης

Στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Εκλεγμένων Αντιπροσώπων από Ορεινές Περιοχές, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Ιουνίου 2008, έλαβε μέρος ο Δήμαρχος Υπάτης Δημήτρης Καραβάνας. Μετά το τέλος της Γ.Σ. διεξήχθη επίσης σεμινάριο με θέμα : «Ποιο το μέλλον των ορεινών περιοχών στις πολιτικές της Ε.Ε.; ».
Στα Θέματα προς συζήτηση ήταν επίσης το σχέδιο για τις κλιματικές αλλαγές και οι προτάσεις της Ένωσης Εκλεγμένων Αντιπροσώπων από Ορεινές Περιοχές (Α.Ε.Μ.) υπέρ μια Πράσινης Βίβλου για τους Ορεινούς Όγκους, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και οι πολιτικές προοπτικές της Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή, θέματα που έχει να αντιμετωπίσει και η Γαλλική Προεδρία το επόμενο εξάμηνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: