Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Μαζί έκοψαν την πίτα ο Όμιλος Φίλων του Δάσους και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης

Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης σε κοινή εκδήλωση έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα την Κυριακή στο Ξενοδοχείο Σαμαράς στη Λαμία.

Αρχικά, η Πρόεδρος του Ομίλου Φίλων του Δάσους κ. Ράγκου Πολυξένη αναφέρθηκε στον τρόπο που διαμορφώνεται η περιβαλλοντική πραγματικότητα στη σημερινή πολιτικο-οικονομική συγκυρία. Στη συνέχεια και η κ. Ράγκου και η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης κ. Γαλανάκη Αντωνία, αναφέρθηκαν στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, και ειδικότερα στους κινδύνους που απειλούν τον Εθνικό Δρυμό αλλά και το βουνό της Οίτης γενικότερα, όπως η επέκταση των μεταλλείων βωξίτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην επερχόμενη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης (μεταξύ των οποίων και στη συγχώνευση του Εθνικού Δρυμού Οίτης και Παρνασσού) και στις συνέπειες που μπορεί να έχει το γεγονός αυτό στην προστασία της περιοχής.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κυρίως για το προηγούμενο έτος, και αναφέρθηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί για το μέλλον. Η συνεργασία και η από κοινού λήψη δράσεων, τονίσθηκαν ιδιαίτερα τόσο από το Φορέα όσο και από τον Όμιλο Φίλων του Δάσους, για την επίτευξη των κοινών στόχων, που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης αλλά και του βουνού της Οίτης γενικότερα.

Το ΔΣ