Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Υπεγράφη η χορήγηση της Πάγιας προκαταβολής !!

Πάγια προκαταβολή θα δίδεται στους εκπροσώπους τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Αυτό προβλέπει η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ